Technológia

 Ebben a könyvben a tananyag készítés, tárolás, újrafelhasználás ismert lehetőségeit nézem át.Megoldásokat keresek a tananyag elemek könnyű és látványos elkészítéséhez. Az elkészült tananyagok tárolására és ezek kategórizálására, majd publikálására, megjelenítésére alkalmat ezközöket. Átnézem azokat az eszközöket, amelyekkel a tananyagok más rendszerből is elérhetővé tehetőek. Alternatív fejlesztési ezközök és megjelnítők szintén a kutatakodás tárgyát képezik.

A kialakítandó tenegen rendszer hármas tagozódású: Projekt menedzsment - Repository - Kurzus Menedzsment

A rendszerünk szempontjából ezeknek az elvárásoknak a legjobban megfelelő ezközöket próbálom értékelni és összegyűjteni:

 • Informatikai környezeti igény
 • Integrálási igény és megvalósíthatóság.
 • Online-offline működés
 • Összekapcsolhatóság más rendszerekkel.
 • Egységes bejelentkezés. SSO
 • Használhatóság, mennyire igényel új koncepciók megismerését, mennyire használ közimsert megoldásokat
 • Elterjedség
 • Ár érték arány.

[header=Oktatási rendszerek és működő fejlesztések]

Oktatási rendszerek és működő fejlesztések

 

 

Milyen bevált rendszerkek működnek. Ezekenek milyen sajátottágaik vannak. Pl.:

 • Szabad vagy fizetős felhasználás
 • Hosztolt, azaz a programok a szolgáltató cégnél vannak, saját rendszert esetleg nem lehet belőle építeni.
 • Együttműködési lehetőségek más rendszerekkel.
 • Tananyag generálást mennyiben segíti
 • Támogatja a repository-kat vagy nem.
 • A használhatóság informatikai háttérigényei
 • Milyen környezetben használható. Nyilvánosan, online? Belső hálózatban? Csak egymagában futó megoldás?
 • Egyéb szempontok ....

[header=Repository-k]

Repository-k

 

A tananyag elemek, LO-k társolásához, újrafelhasználásához szükséges egy olyan kvázi plattformfüggelen háttértárolóra, ami szabványos adatelérési módozatokon keresztül kezelhető. Ezek az adatelérési módozatok XML alapú kommunikációt igényelnek. Legalábbis erre lenne szükség a jelenlegi tendenciák és már kész megvalósítások miatt. Ha nem akarunk új fejlesztésbe fogni, főleg nem az alapoktól érdemes körülnézni, hogy milyen megoldások készültek el speciálisan erre a feladatra és miket lehet felhasználni esetleg kis ráfordítással.

Első közelítésben az un. DocumentManagementSystemeket nézhetnénk meg. Pl a Wikipédián:

"A document management system (DMS) is a computer system (or set of computer programs) used to track and store electronic documents and/or images of paper documents. The term has some overlap with the concepts of content management systems and is often viewed as a component of enterprise content management (ECM) systems and related to digital asset managementdocument imagingworkflow systems and records management systems. Contract management and contract lifecycle management (CLM) can be viewed as either components or implementations of ECM."

Végigolvasa a meghatározást talán kitűnik, hogy az ilyen rendszerek elsődleges szolgáltatása az irodai munka során keletkező dokumentumok tárolása és rendszerezése. Egy másik jellemzőjük, hogy ezek  leginkább a felhasználóval tartják a kapcsolatot. A munka során a dokumentumokat feltöltik, letöltik, címkézik, verzionálják. És amit a legfontosabb, hogy igyekeznek a dokumentumok tartalmát elemezni. Ezáltal lehetőséget nyújtatnak a tartalomban való keresésre is, a tartalom szavait is leindexelik, de ez egy különleges ritka lehetőség. Szóval a szolgáltatások alig többek egy korszerű fájlszerver szolgáltatásánál.

Íme egy lista a wikipédiáról:

A teljes szolgáltatásért fizetős változatok:

Open Source:

Jelenleg a két kiemeltel foglalkozok.

 

[header=Integrációs lehetőségek]

Integrációs lehetőségek

 

Moodle-SharePoint Unified (MSU) Project

Igen érdekes codeplex projekt a moodle és a sharepoint összehangolásával foglalkozik. Címe: http://www.codeplex.com/MSU

 

 

 

Néhány szóban magáról a projektről:

 

Motivation

 • Provides a integrated distance learning envinorement which unifies the Moodle and SharePoint platforms, makes possible a transparent Moodle Platform data access, taking advantage ofSharePoint and Microsoft Infrastructure.
 • Enabling a trustworthy integration between SharePoint and Moodle can enable the capacity of develop new services to distance learning courses

 

 

The MSU project consists of the following items:

 • MSU Moodle Patch - A Moodle System patch to enables the access to the unified login method, consuming the necessary WebServices delivered by MSU project;
 • MSU Modified MoodleWS.PHP - A MoodleWS (http://cipcnet.insa-lyon.fr/Members/ppollet/public/moodlews/) WebService modification, which enable Moodle system data edit/access;
 • MSU WebService.NET - WebService which is responsible by the process of synchronization of already existing login data of the Moodle system to a Active Directory OU(Organization Unit) called MSU. Such data are relative to the user at the moment of login, will be replicated only in case that they do not exist in OU MSU, thus guaranteeing a form of transparent response to the user.The MSU WebService.NET also is responsible for the inverse replication, which an logged in SharePoint user has their login present in OU MSU and by use of their password, do login in Moodle system by the MSU Login Webpart delivered by MSU project. At the login process, in case that the user is not in the Moodle system, the login data replication is made to the OU MSU for the base of logins in Moodle system.
 • MSU WebParts - Currently consists in a package with the following two WebParts:
  • MSU Login - WebPart which enables a user from SharePoint, added in a Active Directory Organization Unit called MSU, can do a Log On and access the Moodle system data;
  • MSU Change Password - Sample WebPart that allows the password change, ensuring the transparency of the Moodle System and ActiveDirectory login data syncronization;
 • MSU Moodle Login Delay Tester - Tool which provides a simple way to make a Moodle system login delay tests.

 

 

 

Előnye és hátránya maga a környezeti igény. Kizárólag Microsoft Windows Szerver környezetben működik, ami egy céges belő oktatási rendszerben rendkívűl hatékony megoldás tud lenn. Főleg, ha rendelkeznek a szükséges szoftverekkel (Windows Szerver 2003 min, SharePoint Szerver 2007). Maga a SharePoint Szerver nagyon jó együttműködési felületet biztosít a dokumentumok kezelésében. Mivel integrálódik az MS Office programokkal, a munkaanyagok közvetlenül lehet betölteni, szerkeszteni, és menteni a szerverre. A csoport munka szemléletű, vagy akár egy átlagos workflow-t tekintve a tananyag fejlesztést rendkívül hatékonnyá teszi.

 

 

Magyar
Project: 
Public visibility permission: