Projekt adatok

Projekt alapok
Rövidítés: TENEGEN
Cím: Connect the teachers to reach and teach the Net Generation
Időtartam: 2008. október 1 – 2010. szeptember 30.
Típus: Innováció transzfer
Program: Leonardo da Vinci – LLL alprogram
Résztvevő országok: Magyarország, Olaszország, Németország, Törökország
Weboldal: http://www.tenegen.eu
Kapcsolat: Hartyányi Mária, Prompt-G Számítástechnikai Oktatóközpont, Magyarország
E-mail: maria.hartyanyi@prompt.hu, skype: hmaria718

 

 Partnerek

PROMPT Prompt-G Számítástechnikai Okatóközpont, HU (kordinátor)
CNR Nemzeti Kutatási Tanács Informatikai Oktatástechnológiai Intézet, IT
ISERG Információs Társadalalom Oktató és Kutató Intézet, Nyugat-Magyarországi Egyetem, HU
CAPDM CAPDM Ltd,.UK
DEKRA DEKRA Akademie GmbH, DE
BUNI Balýkesir Egyetem TR
ÖJSZIGK Öveges József Szakközépiskola és Gimnázium, HU
NIVE Nemzeti Szakképpzési és Felnőttképzési Intézet, HU
BJMSZ Bottyán János Szakközépiskola, HU
KGYGIVSZ Krúdy Gyula Szakközépiskola, HU
SZIGSZ Széchenyi István Szakközépiskola, HU
Célcsoportok
 • A szakképzésben és felnőttképzésben dolgozó tanárok és trénerek,
 • a felsőoktatásban dolgozó tanárok,
 • az oktatási intézmények, iskolák vezetői,
 • középiskolai tanulók, főiskolai egyetemi hallgatók,
 • oktatásfelügyeleti intézmények,
 • e-learning szolgáltatók,
 • európai e-learning szolgáltatók.
Feladatok
 • A konnektivizmus és hálózati tanulás pedagógiai modelljének a kidolgozása;
 • tananyagelemek nyílt megosztására alkalmas hálózati platform fejlesztése;
 • TENEGEN hálózati tanulási környezet fejlesztése a nyílt forrású LMS-en alapulva;
 • öt képzési modul 3 nyelven (hu, en, tr) történő kidolgozása;
 • kísérleti képzések tanárok és trainerek számára;
 • az eredmények validálása és verifikálása az iskolákban;
 • az eredmények elterjesztése nemzeti és európai szinten.
 Munkacsomagok

WP0 Projekt menedzsment
WP1 TENEGEN Rendszeranalízis és Tervezés, mely a NETIS pedagógiai és szociológiai eredményein alapszik
WP2 TENEGEN Rendszeranalízis és Tervezés, a SLOOP koncepciója alapján
WP3 Tartalomfejlesztés, lektorálás, fordítás
WP4 TENEGEN hálózati tanulási környezet implementálása
WP5 E-learning - a jövő iskolája - Kurzusterv I.
WP6 Kurzusterv a szakképző iskolákban
WP7 Kiértékelés
WP8 Disszemináció és valorizáció

Tervezett eredmények

További, online képzési program a tanárok és képzők részére öt modulban, három nyelven (HU, EN, TR), a Moodle környezetbe való implementálásuk és három országban a kurzusok elvégzése (HU, EN, TR) illetve a célországokban, Magyarországon és Törökországban. A konzorcium szándéka, hogy a hálózati tanulás egy új paradigmáját közvetítse a tanárok, illetve a szakképző intézmények képzői felé, hogy segítse őket a "NetGeneráció elérésében és tanításában".
 

 

Magyar
Project: 
Public visibility permission: