Progress Report 1

!!en!!

Reporting Period: October 2008 - January 2009 
Date:  January 15, 2009. 

WP0 - Project Management, WP leader: P0-Prompt 

Related results: R1: QM Handbook, R2: TenCom portal, R3: TenCom User Guide

Activities 

1. Contracts (Partners,Prompt)

Completed Not Completed

P2-ISERG, 
P3-CAPDM,
P4-DEKRA, 
P5-BUNI, 
P8-BJMSZ, 
P10-SZIGSZ.

Pierfranco Ravotto - responsible: Prompt
Dr. Sediviné, Ildikó Balassa - responsible: Prompt
P9-KGYGIVSZ - responsible KGYGIVSZ
P6-OJSZIGK - responsible OJSZIGK
P7: NIVE - responsible NIVE
P1: CNR - responsible CNR
  Deadline: January 30. Please!!!

 

!!hu!!

Jelentési időszak: 2008 Október - 2009 Január

Dátum. 2009. Január 15.

WP0 - Projekt menedzsment, Munkacsoport vezető: P0 - Prompt

Kapcsolódó eredmények. R1: Minőségügyi  Kézikönyv, R2: TenCom portál, R3: TenCom Használati útmutató

Tevékenységek

1. Szerződések (Partnerek, Prompt)

Teljesítve Nincs Teljesítve

P2-ISERG, 
P3-CAPDM,
P4-DEKRA, 
P5-BUNI, 
P8-BJMSZ, 
P10-SZIGSZ.

Pierfranco Ravotto - felelős: Prompt
Dr. Sediviné, Ildikó Balassa - felelős: Prompt
P9-KGYGIVSZ - felelős:KGYGIVSZ
P6-OJSZIGK - felelős:OJSZIGK
P1: CNR - felelős:CNR
  Határidő: Január 30. Kérjük betartani!!!

 


!! en !!

2. Quality Management

Responsible: Prompt, Dekra (reviewer)

 • Related results: R1: QM Handbook (Tenegen templates, rules for collaboration, communication, evaluation)
 • Status: in progress

!! hu !!

2. Tenegen Minőségirányítás

Felelős: Prompt, Deka (elbíráló)

 • Kapcsolódó eredmények: R1: Minőségirányítási Kézikönyv (Tenegen sablonok, együttműködési szabályok, kommunikáció, kiértékelés)
 • Állapot: folyamatban

!! en !!

3. TenCom Network Learning Environment, responsible: P0-Prompt

 • Related results: R2: TenCom portal, R3: TenCom User Guide
 • Status: in progress
 • Products: graphical design, communication interface planed, TenCom implemented under Drupal Open Source content management system (HU, EN). Presently usable modules: newsletter, form, chat, forums, books, events, blogs
 • Uploaded contents: partner information, WPs, studies to WP1, WP2.
 • Next steps: translation of the user interface, video module, the front page with to main links: Collaboration, Repository, Courses. Evaluation by partners

!! hu !!

3. TenCom Hálózati Tanulási Környezet: felelős:  P0-Prompt

 • Kapcsolódó eredmények: R2: TenCom portál, R3: TenCom Felhasználói Kézikönyv
 • Állapot: folyamatban
 • Eredmények: grafikai arculat, kommunikációs felület tervezet, a TenCom a  Drupal nyílt forráskódú tartalom menedzsment rendszer (CMS) alatt fut (HU, EN). Jelenleg elérhető modulok: hírlevél, formázás, chat, fórumok, könyvek, események, blogok.
 • Feltöltött tartalmak: partner információk, WP-k, tanulmányok a WP1-hez, WP2-höz
 • Következő lépések: felhasználói felület lefordítása, video modul, a kezdőoldalon két fő hivatkozás: Együttműködés, Tárházak, Kurzusok. Partnerek általi kiértékelés.

!! en !!

4. Meetings

 • Status: kick-off meeting evaluated, minutes summarized 
 • Products: online questionnaire, evaluation, minutes, videos
 • Uploaded documents: Kick-off evaluation report and minutes (You find it on TenCom portal: Project/Evaluation/Kick-off Evaluation)
 • Deficiency: comments by DEKRA (please Gerald!)
 • Responsible: P0-Prompt
 • Next steps:
 1. Plan the next meeting in Italy in June 2009. Responsible: CNR, Prompt
 2. Decide the place of 3. meeting. In UK or Turkey? Responsible: CPADM, BUNI. The consortium is waiting the estimated costs in both country. (In UK 3 days, in Turkey possible 5 days were suggested)

 Prompt Team

!!! hu !!!

4. Találkozók 

 • Állapot: az első találkozót értékelése és a szakmai összefoglaló elkészült, a dokumentumok a portálon a Project/Evaluation/Kick-off Evaluation menüpont alatt találhatóak.
 • Hiányosság: a  DEKRA (a WP7-Értékelés munkacsomag vezetője) jóváhagyása
 • Következő lépések:
 1. Következő találkozó megszervezése 2009 Júniuásban Olaszországban. Felelős: CNR, Prompt
 2. A 3.találkozó helyszínének eldöntése. UK vagy Törökország? Felelős: CPADM, BUNI.  A konzorcium várja a becsült költségeket mindkét országra vonatkozóan ( UK 3 nap, Törökországban 5 napot javasoltunk).

Prompt Csapat

 

Undefined
Newsletter: 
Public visibility permission: