Progress Report 2

!!! en !!!

Reporting Period: October 2008 - January 2009 
Date:  January 15, 2009.


WP1 - System analysis and design on NETIS, WP2 - Sytem analysis and design on SLOOP


 • WP1 leader: P2-ISERG, WP2 leader: CNR
 • Related results: R4 - Need analysis, R5 - Pedagogical and networking model R6 -Tenegen Technical Handbook Syllabus-Curriculum Handbook, R7- Workflow and storyboard of TENEGEN

!!! hu !!!

Jelentési időszak: 2008 Október - 2009 Január

Dátum. 2009, Január 15.


WP1 - Rendszer elemzés és tervezés a NETIS koncepció alapján, WP2 - Rendszer elemzés és tervezés a SLOOP koncepció alapján


 • WP1 vezető: P2-ISERG, WP2 vezető: CNR
 • Vonatkozó eredmények: R4 - Szükséglet elemzés, R5 - A hálózati tanulás pedagógiai modellje, R6 -Technikai kézikönyv a Tenegen kurzusok tervezéséhez R7-  TENEGEN algoritmus és forgatókönyv

!! en !! R4 Need analysis

Medium, volume, language: Internet, 20 pages, EN

 • Status: in progress. Discussion is going on: Forum/Discussion/Need Analysis
 • Products: draft questionnaire (in English) for teachers and trainers
 • Activities: Ken, István, Selin, László, Árpád, Giovanni, Róbert commented, corrected the draft.
 • Deficiency: the last version was not approved by the partners!!!
 • Uploaded documents: draft questionnaires, comments (Forum/ Discussion/Need Analysis)
 • Next steps: 
 1. The partners should carry on the last revision trying to eliminate the redundancy. The questionnaire is too long, please suggest how to shorten it.
 2. Approval of the last version by CNR, CAPDM, ISERG.
 3. Translate it to Hungarian and Turkish (Prompt, BUNI)
 4. Implement it on the portal (Prompt)
 5. Plan the samples (HU, TR, IT, DE). Suggestion for Hungary: 200
 6. Carry on the survey
 7. Processing and analyzing the results by countries (CNR, BUNI, PROMPT, DEKRA), summary (PROMPT, ISERG)

!! hu !!R4 Szükséglet elemzés

Médium, terjedelem, nyelv: Internet, 20 oldal, EN

 • Állapot: folyamatban. A megbeszélések itt: Forum/Discussion/Need Analysis
 • Eredmények: kérdőív tervezet (angolul) tanároknak és oktatóknak
 • Tevékenységek: Ken, István, Selin, László, Árpád, Giovanni, Róbert véleményezte, javította a tervezetet.
 • Hiányosságok: az utolsó változatot még nem hagyták jóvá a partnerek!!!
 • Feltöltött dokumentumok: kérdőív tervezetek, hozzászólások (Fórum/ Discussion/Need Analysis)
 • Következő lépések: 
 1. A partnerek olvassák végig az utolsó változatot és próbálják meg kiszűrni a felesleget. A kérdőív túl hosszú, javaslatokat kérünk a rövidítésre.
 2. Az utolsó verzió elfogadása a CNR, CAPDM, ISERG részéről.
 3. Fordítás magyarra és törökre (Prompt, BUNI)
 4. A kérdőív implementálása (Prompt)
 5. A felmérés tervezése (HU, TR, IT, DE). Magyarországon: 200
 6. Felmérés lebonyolítása
 7. Országonkénti feldolgozása és elemzése (CNR, BUNI, PROMPT, DEKRA), összegzés (PROMPT, ISERG)
 

!! en !! R5 - Pedagogical and networking model of Tenegen
 • Status: in progress
 • Activities 
 1. Studies (from NETIS and other sources) are uploaded to the portal for discussion (You find them under the menu: Studies)
 2. Discussion started by Dr. Bessenyei (You find it under the menu: Discussion/Question to WP1). 
 3. Tenegen Moodle is implemented. No need to register, Tenegen's users can login in Moodle.

!! hu !! R5 - A hálózati tanulás pedagógia modelje a NETIS alapján

 • Állapot:folyamatban
 • Tevékenységek
 1. Feltöltöttük Bessenyei István hálózati tanulásról írt tanulmányát és néhány további olvasnivalót a témakörben (Menüpont: Studies)
 2. Dr. Bessenyei elindított egy beszélgetést a Discussion/Question to WP1 fórumon.
 3. A Moodle keretrendszer már elérhető Tenegen portálról, külön regisztrációra nincs szükség.

!! en !!Dr. István Bessenyei presented a possible model for the first module. His idea was: in Tenegen the learning object repository (on SLOOP concept) should serve as a store for the background content. We create a database (using Sloop concept) for the learning material and other supporting learning element, with predefined descriptors (metadata), which make possible the quick search. In the repository both the tutors, authors and students (in our case the teachers) could upload their e-products. Tenegen course will focus on  the collaboration - but during the collaboration the participants will use, update and extend the LOs, stored in the repository. This conception is harmonizing with the suggestions of Giovanni and Ken (and with the newest findings regarding the LO databases created all over Europe - without living community, none of the greatest LO stores are used!): we should generate first a collaboration, a community of teachers. 

But: regarding Ken's suggestion on designing the course (see in Discussions/Course Components & Design) on standards, then the conception of background LO repository may cause difficulties in building a well controllable content structure.  Or not? What do you think?

Istvan started a module in Moodle: "ePortfolio - as a tool of collaborative learning", as a prototype of Tenegen courses. (After consulting with him, we will translate it to English.). We invited  10 Hungarian teachers to visit this course (mainly from Tenegen VET schools), to take part in this experiment. I think this experiment very useful for in our project. 

!! hu !! Dr. Bessenyei István felvázolta a tervezett kurzus egy lehetséges modelljét. Javaslata szerint a tananyag elemek adatbázisát (SLOOP koncepció alapján) a képzésben a kurzus háttéranyagainak tárolására használhatnánk. Az adatbázishoz tanárok, tutorok, diákok egyaránt hozzáférhetnének, letöltésre, feltöltésre, keresésre alkalmasnak kellene lennie - jól megtervezett, keresést megkönnyítő leíró adatokkal. Ez az elképzelés összhangban van Ken, Giovanni korábbi hozzászólásaival. Az Educatio konferencián elhangzottak szerint számos tanananyag-adatbázis azért nem működik, mert nincs mögötte aktív közösség. Erre a problémára lenne válasz István javaslata. 

Ugyanakkor: ha a Ken által javasolt kurzus tervezési metódust követjük (lásd: Discussions/Course Components & Design), nem lesz egyszerű feladat világos tartalom-szerkezetet kialakítani, amelyben a kurzus résztvevői könnyen eligazodnak. Mit gondoltok?

István készített egy magyar nyelvű modult a Moodle-ben "E-portfolio, mint a kollaboratív tanulás eszköze" címen. Ez a kurzus a Tenegen kurzusok prototípusaként szolgálhatna. Tervezi, hogy elkészíti az angol változatot is, hogy a külföldi partnereink hozzá tudjanak szólni. Meghívtunk 10 magyar pedagógust, hogy tegyenek Istvánnal együtt egy kísérletet a tanulásra. Vélemyényem szerint a kísérlet nagyon hasznos lenne a projekt szempontjából.


!! en !!R6 -Tenegen Technical Handbook Syllabus-Curriculum Handbook

 •  Status: in progress
 • Activities 
 1. Discussion started by Ken Currie (You find it under the menu: Discussions/Course Components & Design).

Ken attached two very useful documents to the discussion he started (you find them here: 

 !! hu !! R6 -Technikai kézikönyv a Tenegen kurzusok tervezéséhez

 •  Állapot: folyamatban
 • Tevékenységek
 1. Ken Currie elindított egy fórumot a kurzus tervezés megvitatására (Itt található: Discussions/Course Components & Design).

Ken csatolt két dokumentumot ("Learning Objectives" and "Course components"), amelyekben felvázolja az általa javasolt kurzus komponenseket, amelyekre eddig senki sem reagált. Én most kezdem átlátni a javaslatait,  és átnézni angolszász kurzustervezési ajánlásokat. (Eddig azt hittem, hogy a magyar felnőttképzési akkreditációnál nincs komplikáltabb rendszer, de most már lbeátom, hogy tévedtem :). 

!!en!! Next tasks

 1. We should agree in the course component on the basis of Ken ideas. First I would like to ask the content developer partners (CNR, ISERG, PROMPT) to present a draft course outline of their module with the descriptors they use (they like). Size  only one page, please attach it to Ken's forum. Than we compare the drafts and try to agree. Going out from the outlines we can follow the design of course components. Deadline: 29 of January.
 2. We should continue the discussion on both forum: Discussion/Question to WP1,  Discussions/Course Components & Design. Everybody should subscribe on them, please.
 3. The new forum will be started: Content development. Here every content developer partner (CNR, ISREG, PROMP) should attach a "table of content" of the planned module. I will help you the TOC from the project proposal. Deadline: 29 of January.

 !!hu!! Következő feladatok

 1. Ken javaslatai alapján közösen el kell döntenünk, hogy a tervezés során milyen komponenseket fogunk definiálni. Ehhez első lépésként arra kérek minden tartalomfejlesztő partnert (CNR, ISERG, PROMPT), hogy készítsen egy egy oldalas kurzusleírást a saját moduljáról. Minden partner használja a saját megszokott leíró tulajdonságait (cím, tanulási célok, kompetenciák, bemeneti követelmények, értékelés módszere, stb.) . Az anygokat csatoljuk Ken fórumához egy oldal terjedelemben, Az elkészült leírásokat összevetve ki tudjuk alakítani a közös verziót., és gondolkodhatunk a kurzus komponenseken. Határidő: január 29.
 2. Folytassuk a konzultációt Ken fórumán, itt: Discussion/Question to WP1,  >Discussions/Course Components & Design. Kérem, hogy mindenki iratkozzon fel erre a fórumra, mert a portáltól csak így kap értesítést a frissítésekről.
 3.  Indítunk egy új fórumot a WP3-hoz, ez lesz a Tartalomfejlesztés.Kérem, hogy minden tartalomfejlesztő partner (CNR, ISERG, PROMPT) töltse fel ide az általa tervezett kurzus tartalomjegyzékét. Segítségül én fel fogom tölteni a pályázathoz mellékelt tervezetet. Deadline: 29 of January.

Köszönet az együttműködésért! 

Hartyányi Mária

!!en!! Thank for your collaboration!

Maria Hartyányi
 

 

Undefined
Newsletter: 
Public visibility permission: