TeNeGen - Pedagogical model http://tenegen.eu/en/category/network-learning/pedagogical-model Methods and tools of pedagogy in the XXI. century. en Virtuális tanulási környezetek kialakítása http://tenegen.eu/en/node/402 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>A pénteki találkozó végén arról beszéltünk, hogy a Moodle gyakorlati használatát mennyire fogjuk oktatni a kurzusokban. Mivel úgy látszott, hogy olyan részletességben, ahogy egy nem infó szakos tanár igényli, nem lesz rá lehetőség, ezért javasoltam, hogy készítsünk egy jegyzetet a Moodle-ről. Ez részben könnyű, hiszen páran már aktívan használjuk, részben meg nehéz, mert a neten már sok anyag elérhető és mi újat tudunk mi adni ehhez?</p> <p>Ez a kérdés járt a fejemben egész délelőtt és végül megvilágosodtam (és Budha lettem :-). Amit ilyenkor általában elfelejtünk és lehet, hogy kicsit rossz irányban indulunk el, az az, hogy mindig csak a technológiát, az eszközt akarjuk megtanulni és nem a módszert vagy az elveket. Pedig a módszerek megismerésével annyi előnyünk még lehetne, hogy egy kissé eszközfüggetlenné válhatunk. Ha viszont a másik oldalról nézzük, akkor pedig a konstruktivizmus megismerése segít megérteni azt, hogy a Moodle miért olyan eszköz, amilyen. A harmadik okom pedig az, hogy a modern tanár számára mindenképpen szükséges, hogy pedagógiai módszertárát fejlessze.</p> <p> </p> <p>Korábbi anyagaim is konstruktivista felfogásban készültek, amik most jó alapot adhatnak a kiindulásra:</p> <ul> <li><a href="http://www.slideshare.net/arpad.banhidi/tanulk-aktivizlsa-a-moodle-tevkenysgeinek-segtsgvel-presentation">Tanulók aktivizálása a Moodle eszközeinek segítségével</a></li> <li>Virtuális tanulási tér kialakítása az Övegesben <ul> <li><a href="http://www.slideshare.net/arpad.banhidi/virtulis-tanulsi-tr-kialaktsa-az-veges-jzsef-szakkpz-iskolban-992462">prezentáció</a></li> <li><a href="http://www.slideshare.net/arpad.banhidi/virtulis-tanulsi-tr-kialaktsa-az-veges-jzsef-szakkpz-iskolban">tanulmány</a></li> </ul> </li> </ul> <p>Könczei Györgyék HEFOP projekt keretében összeállított anyagai:</p> <ul> <li><a href="http://e-oktatas.barczi.hu/moodle/course/category.php?id=5">Moodle kurzusok oktatók és tanulók számára</a></li> </ul> <p>A NETIS projektben elkészült rengeteg hasznos anyag közül az alábbiakat ajánlom:</p> <ul> <li><a href="http://www.ittk.hu/netis/doc/textbook/bessenyei_toth_moodle_hun.pdf">Bessenyei István - Tóth Zsolt: A konstruktivista oktatás környezete és a Moodle</a> <ul> <li>gyakorlatilag minden benne van, amit a konstruktivizmusról és a Moodle kapcsolatáról tudni érdemes</li> </ul> </li> <li><a href="http://www.ittk.hu/netis/doc/textbook/bessenyei_toth_elearning_hun.pdf">Bessenyei István - Tóth Zsolt: E-learning: a NETIS projektben szerzett tapasztalatok</a></li> <li><a href="http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_eng/12_Bessenyei_final.pdf">Bessenyei István: Learning and Teaching in the Information Society. eLearning 2.0 and Connectivism</a> <ul> <li><a href="http://www.tenegen.eu/hu/content/081008/halozati-tanulas">ez meg van magyarul is itt</a></li> </ul> </li> </ul> <p>Töprengésem továbbieredménye az lett, hogy rájöttem, a tanárok számára sok információ haszontalan lehet a tanulási terek kialakításakor, viszont a rendszergazdák számára pedig szükséges, így a tanári útmutató mellett egy rendszergazdait is érdemes lenne elkészíteni.</p> <p>A munkával kapcsolatban kérdés, hogy milyen formában és terjedelemben készítsük el ezeket az anyagokat?</p> <p>Mit gondoltok?</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomyextra field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Taxonomy upgrade extras:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/konnektivizmus">konnektivizmus</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/public-visibility-permission/public">Public</a></div><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/konstruktivizmus">konstruktivizmus</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div><div class="field-item even"><a href="/en/taxonomy/term/17">Discussions</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/project/wp1">WP1</a></div><div class="field-item even"><a href="/en/category/project/wp2">WP2</a></div></div></div> Mon, 20 Apr 2009 10:42:01 +0000 banhidi.arpad 402 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/node/402#comments Learning Resource Exchange - Tananyagok megosztása http://tenegen.eu/en/content/090328/learning-resource-exchange-tananyagok-megosztasa <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> !!hu!!A <a href="http://lreforschools.eun.org">lreforschools.eun.org</a> címen elérhető az európai<strong> Learning Resource Exchange</strong> (tananyagforrás-csere) portál, ahol különbőző országok számos tartalomszolgáltatója – köztük 16 oktatási minisztérium – jóvoltából ingyenesen használható oktatási tartalmak, tananyagelemek találhatók, melyek között témák és nyelvek alapján kereshetünk!<br /> !en!!On <a href="http://lreforschools.eun.org">lreforschools.eun.org</a> url available <strong>Learning Resource Exchange (LRE)</strong> portal for schools where you can find open educational resources and assets from many different countries and providers, including 16 Ministries of Education. You can search int he content by language, by subject, by tags.</p> <!--break--><p>!!hu!!<br /> Az oldal tartalmát a <strong>European Schoolnet </strong>és a LRE partnerei fejlesztették. Az LRE portál tartalmainak (hozzávetőlegesen 40.000 tananyagegység és 100.000 tananyagelem) túlnyomó része <strong>Creative Commons</strong> licenc alatt jelenik meg.</p> <p>A <strong><em>digitális tananyag </em></strong>definíció meghatározásánál az LRE portálon a tanulási szabványokkal foglalkozó szervezet, a Learning Technology Standards Committee (LTSC) javaslatából indulnak ki: “A digitális tananyag olyan digitális vagy nem-digitális entitás, mely felhasználható, újrafelhasználható vagy hivatkozható a technológiával segített oktatás során.”</p> <p><img height="265" align="right" width="350" alt="" src="/sites/tenegen.eu/files/tenegen/image/8lem.jpg" />Az anyagok felhasználásához a portál az ún. „<strong>8LEM</strong>” pedagógiai modellt ajánlja. Ennek elméletét a Liège-i Egyetemen, Belgiumban dolgozták ki. A modellben az oktatási folyamat legtöbb (bár nem mindegyik) eseményét nyolc tevékenységi típusba (Befogadás, Imitáció, Gyakorlás, Kutatás, Kísérletezés, Vita, Alkotás, Metatanulás) sorolják, és ennek megfelelően elemzik. Ezen tevékenységek mindegyike megtalálható a tanárok által általánosan elfogadott és használt kifejezések között. A <strong>8LEM-modell</strong> szisztematikusan összekapcsolja a diákok igényeit a tanárok kínálatával, illetve e kettő kölcsönös egymásra hatásával.</p> <p><em>Source: University of Ulster: <a href="http://www.slideshare.net/cies/development-and-use-of-the-hybrid-learning-model">http://www.slideshare.net/cies/development-and-use-of-the-hybrid-learning-model.</a></em></p> <p>!!en!!</p> <p>The content of this web site has been developed by <strong>European Schoolnet</strong> and its  LRE partners.The vast majority of LRE content (approximately 40,000 learning resources and 100,000 learning assets) is provided under a <strong>Creative Commons</strong> license.</p> <p>In the LRE they have found it useful to start with the definition of a Learning Object proposed by one of the bodies working on learning standards. The Learning Technology Standards Committee (LTSC) suggests that: “Learning Objects are defined as any entity, digital or non-digital, which can be used or re-used or referenced during technology supported learning.”</p> <p><img height="265" align="right" width="350" alt="" src="/sites/tenegen.eu/files/tenegen/image/8lem.jpg" />The<strong> 8LEM</strong> a recommended pedagogical model by the Learning Resource Exchange. Developed at the University of Liège in Belgium, it is a theory that enables most if not all elements of the learning process to be categorised and analysed within eight types of activity. (Receives, Imitates, Practises, Explores, Experiments, Debates, Creates, Meta-learn.) These activities are part of the common professional language of all teachers all over Europe. The <strong>8LEM-model</strong> connects in a systematic way both the student's demand and the teacher's supply, and their interrelations.</p> <p><em>Source: University of Ulster: <a href="http://www.slideshare.net/cies/development-and-use-of-the-hybrid-learning-model">http://www.slideshare.net/cies/development-and-use-of-the-hybrid-learning-model.</a></em></p> </div></div></div><div class="form-item form-type-item"> <label>Language </label> Undefined </div> <div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-6 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Project:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/project/tenegen">Tenegen</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Public visibility permission:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/public-visibility-permission/public">Public</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomyextra field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Taxonomy upgrade extras:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/e-learning-object-0">e-learning object</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/learning-resource-0">learning resource</a></div><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div></div></div> Sat, 28 Mar 2009 10:19:31 +0000 frobben 350 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/content/090328/learning-resource-exchange-tananyagok-megosztasa#comments Course Components & Design http://tenegen.eu/en/content/081119/course-components-design <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Dear All</p> <p>I think that we should start a debate on the Tenegen course designs, and the components that we would like to see included in these.  There are five courses and I would want us to avoid having five very different structures, styles and interfaces.</p> <p>To this end I have uploaded two documents to start discussion: one on course components, the other on the differences that I see between Learning Objectives (which I use heavily) and Learning Outcomes (which were mentioned on a number of occasions at the kick-off meeting).  These papers are for discussion, revision and -- eventually -- agreement.</p> <p>You can fire comments direct to me on email, but it would be more informative to use this thread for a wider discussion that would allow others to dip into.</p> <p>Ken</p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomyextra field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Taxonomy upgrade extras:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/course-design">Course Design</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/course-components">Course Components</a></div><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/elearning-content">elearning content</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/public-visibility-permission/tenegen-only">Tenegen only</a></div><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/taxonomy/term/17">Discussions</a></div><div class="field-item even"><a href="/en/category/project/wp1">WP1</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/project/wp2">WP2</a></div></div></div> Wed, 19 Nov 2008 14:58:51 +0000 ken.currie 193 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/content/081119/course-components-design#comments Tenegen Syllabus http://tenegen.eu/en/content/090428/tenegen-syllabus <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Dear Partners,</p> <p>you find the first draft of Tenegen curriculum  (with all modules, but pay attention, the 5th module (SLOOP) has not been completed yet, we wait the final version from CNR) in the folder: Documents/WP1-2_Course_Development/Work, and I attached it below too. I think it is useful to see the module descriptions inspite of that the handbook is under construction.</p> <p>You see  in our modules (1,3,4) some example for the planned assignments, but they may be also modified later a bit. I attached a draft version of the first assignment in TC01, to let see our conception.</p> <p>I wait for your comments</p> <p>Maria</p> </div></div></div><div class="form-item form-type-item"> <label>Language </label> English </div> <div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-6 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Project:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/project/wp1">WP1</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/project/wp2">WP2</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Public visibility permission:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/public-visibility-permission/tenegen-only">Tenegen only</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomyextra field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Taxonomy upgrade extras:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div></div></div> Tue, 28 Apr 2009 17:13:29 +0000 hmaria 414 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/content/090428/tenegen-syllabus#comments Needs analysis - BETA (magyar) http://tenegen.eu/en/node/364 <div class="form-item form-type-item"> <label>Language </label> Hungarian </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Üdvözöljük a Tenegen kérdőívben!  </p> <p>Miért kérjük, hogy töltse ki ezt a kérdőívet? </p> <p>Ez egy európai szintű felmérés arra vonatkozóan, hogy mi (a tanárok) hogyan tájékozódunk a körülöttünk változó digitális világban. Milyen kilátásaink vannak az új digitális eszközök oktatási felhasználást illetően?</p> <p>Együttműködését előre is köszönjük!</p> <p> </p> <p>Tenegen Csapat</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Networked learning:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/konnektivizmus">konnektivizmus</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-6 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Project:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/project/wp1">WP1</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Public visibility permission:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/public-visibility-permission/private">Private</a></div></div></div> Wed, 01 Apr 2009 07:07:30 +0000 frobben 364 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/node/364#comments İhtiyaç Analizi ( Türkçe Versiyon ) - BETA http://tenegen.eu/en/content/090330/ihtiyac-analizi-tuerkce-versiyon-beta <div class="form-item form-type-item"> <label>Language </label> English </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>29032009 tarihli kopyadır.</p> <p>Tenegen anketine hoşgeldiniz!</p> <p>Niçin sizden bu formu doldurmanızı istiyoruz? Öğretmenlerin (bizim) içinde bulunduğu digital dünyayı kapsayan perspektifi hakkında bir oryantasyon edinmek için Avrupa boyutlu bir ankettir. Şimdiden katkılarınız için teşekkür ederiz.</p> <p>Tenegen Ekibi  </p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Networked learning:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/konnektivizmus">konnektivizmus</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-6 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Project:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/project/wp1">WP1</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Public visibility permission:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/public-visibility-permission/private">Private</a></div></div></div> Mon, 30 Mar 2009 18:00:04 +0000 hmaria 356 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/content/090330/ihtiyac-analizi-tuerkce-versiyon-beta#comments Needs analysis - ARCHIVE http://tenegen.eu/en/content/090330/needs-analysis-archive <div class="form-item form-type-item"> <label>Language </label> English </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Welcome to the Tenegen questionnaire!  </p> <p>Why do we ask you to fill it in? It is a European level survey to obtain an orientation about the teachers’ (our) perspective regarding the changing digital word around us. Thank you for your contribution in advance!</p> <div>Tenegen Team</div> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Networked learning:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/konnektivizmus">konnektivizmus</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-6 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Project:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/project/wp1">WP1</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Public visibility permission:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/public-visibility-permission/private">Private</a></div></div></div> Mon, 30 Mar 2009 14:38:34 +0000 hmaria 355 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/content/090330/needs-analysis-archive#comments Needs analysis - BETA http://tenegen.eu/en/content/081202/needs-analysis-beta <div class="form-item form-type-item"> <label>Language </label> English </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>Welcome to the Tenegen questionnaire!  </p> <p><a href="http://www.tenegen.eu/en/node/353">Why do we ask you to fill it in</a>? It is a European level survey to obtain an orientation about the teachers’ (our) perspective regarding the changing digital word around us. Thank you for your contribution in advance!</p> <div>Tenegen Team</div> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-5 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Networked learning:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/network-learning/konnektivizmus">konnektivizmus</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-6 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Project:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/project/wp1">WP1</a></div></div></div><div class="field field-name-taxonomy-vocabulary-10 field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Public visibility permission:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/public-visibility-permission/private">Private</a></div></div></div> Tue, 02 Dec 2008 13:48:25 +0000 hmaria 253 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/content/081202/needs-analysis-beta#comments Questions to WP1 http://tenegen.eu/en/content/questions-to-wp1 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p> <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8" /><br /> </p><title></title><br /> <meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 2.4 (Win32)" /> <style type="text/css"> <!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> /*--><!]]>*/ </style><p> <br /> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><b>Questions based on the presentation of Pierfranco and Maria, regarding the possible pedagogical structure of the project (transfer of NETIS approach)</b></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">Three teachers in a secondary school make a methodological well structured, usefull, nice simulation. Which output has to be expected? What could be the competences (learning goals) in the context of network learning?</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;">A possible solution as a first draft:</p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">The teacher is able...</font></p> <ol> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">to make a simulation in collaborative work. </font></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">to transfer the methodology of the (technical) construction of the simulation in a network.</font></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <font face="Arial, sans-serif">to transfer the pedagogical results of the use of the simulation in a forum.</font></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">to find in the web material on the pedagogical using of similar simulations.</font></p> </li> <li> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">to make and share a database for online literature of the topic.</font></p> </li> </ol> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">(etc.) </font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><b>( To develope this kind of a sophisticated output was the first – and absolute not easy - step in the NETIS approach.)</b></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">What kind of well defined collaborative tasks can support the competence 1, 2,3,4,5?</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif"><b>(This was the pedagogical core of the NETIS approach. To make </b></font><font face="Arial, sans-serif"><b>collaborative, web-supported creative projects</b></font><font face="Arial, sans-serif"><b> was a very complicated task for the „content creator“ in the NETIS project!! )</b></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">What kind of technical tools we can give to solve this tasks? (web 2.0 tools) (Not only a secondary question, regarding the presented materials: is it a definitive task of our course to teach the technical site too? For not IT teacher too?) </font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">What kind of pedagogical guide we can give to the tasks?</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">What kind of online literature we have to put in the module to reflect the work, to support the process?</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">What can be the „LO“ and „content“ in this context? Will we re-structure the existing materials in this sense or I take my module in this way and the other modules maintain the original structure (approach)?</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">I think, to answer to questions to a concrete example is better, as a long theoretical material....Can you help me?</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"><font face="Arial, sans-serif">Best regards: István</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> </p> <p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomyextra field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Taxonomy upgrade extras:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/public-visibility-permission/private">Private</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div><div class="field-item even"><a href="/en/taxonomy/term/17">Discussions</a></div></div></div> Mon, 17 Nov 2008 16:34:07 +0000 istvanbess 185 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/content/questions-to-wp1#comments Network Learning http://tenegen.eu/en/content/network-learning-1 <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p>In WP1 we will describe the frame, the methods and the tools of network learning. The leader of WP1 is P1-ISREG, and the discussion will be moderated by Dr. István Bessenyei, by the representative of ISREG.</p> </div></div></div><div class="field field-name-taxonomyextra field-type-taxonomy-term-reference field-label-above"><div class="field-label">Taxonomy upgrade extras:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/en/category/public-visibility-permission/private">Private</a></div><div class="field-item odd"><a href="/en/category/network-learning/pedagogical-model">Pedagogical model</a></div></div></div> Tue, 14 Oct 2008 19:39:44 +0000 hmaria 92 at http://tenegen.eu http://tenegen.eu/en/content/network-learning-1#comments