Tóth Zsolt: Kollaboratív és kooperatív tudásépítés a TeNeGEN projektben - Esettanulmány

A TeNeGEN projekt deklarált célja, hogy a netgeneráció gyökeresen megváltozott kommunikációs és tanulási szokásaira választ adva „felhívja a tanárok és iskolák figyelmét a konnektivizmusban, a hálózati tanulásban rejlő pedagógiai lehetőségekre”.
A program keretében megvalósuló, impozáns, kreatív, magyar nyelvű tanártovábbképző kurzus  a külső elemző számára egyértelműen teljesítette a kitűzött célt. A kurzus a projekt oktatási portálján zajló kommunikációs és tanulási folyamatok alapján nemcsak „felhívta a figyelmet” a hálózati tanulásban rejlő lehetőségekre, hanem valódi, izgalmas, az aktív résztvevők számára mindenképpen hasznos, közös tudásépítő közösségé kovácsolta a résztvevőket.
Tanulmányunkban a magyar résztvevők kommunikációs és tanulási folyamatait – természetesen a teljesség igénye nélkül – elemezve ennek a tudásépítő folyamatnak egyes mennyiségi és minőségi jellemzőit vizsgáljuk alapvetően kapcsolatháló-kutatási módszerekkel. A vizsgálat módszereinek és céljainak kiválasztása nem nélkülözheti a releváns szakirodalom alapfogalmainak ismeretét sem, ezért a konkrét elemzés során rövid pedagógiai és hálózatelméleti utalásokat, magyarázatokat is adunk.
A vizsgálat középpontjában a tanulócsoportokból álló, de valójában a csoportok határait kommunikációs szinten átlépő „TeNeGEN-közösség” áll. A közösségen belül zajló tudásépítő folyamatokat elsősorban – de nem kizárólag – a Moodle-keretrendszerben felépített oktatási portálon a kurzustagok között létrejött interakciókon keresztül vizsgáljuk.

Hungarian
Project: 
Public visibility permission: