Public

This content is readable by visitors

NSN Skills for the Future - presentation of the SME 2.0 and TeNeGEN project!

During the Danish EU Presidency decision makers within education, the social partners and project coordinatorsdiscussed how to create better skills for the future labour market. The aim of the “Skills for the Future” conference was too gather experience and present results from more than two years of work in the New Skills Network.

Undefined
Project: 
Public visibility permission: 

Tenegen eredmények - E-learning könyv három nyelven!

A végső eredménye a Tenegen projektnek a Tenegen könyv, amely három nyelven elérhető!

Hungarian
Project: 
Public visibility permission: 

Tenegen results - E-learning book in three languages

The final result of the Tenegen project is the Tenegen book which is available in three languages!

TeNeGEN - E-learning - Teachers challanged by the Net generation (English)
TeNeGEN - A Net Generáció - Tanárok a hálón (Hungarian)
TeNeGEN - Net Nesli - Öğretmenlere meydan okuyor

English
Project: 
Public visibility permission: 

A Tenegen folytatódik az SME 2.0 projekt portálon!

A Tenegen folytatódik az SME 2.0 projekt portálon!

 

 A kis- és középvállalkozásokat világszerte a gazdasági növekedés hajtóerőinek tartják. Az Európai Bizottság által kiadott Kis Vállalkozás Cselekvési Tervben (“Small Business Act”) egyértelműen megfogalmazódik, a következő évek kiemelt politikai célja: az európak KKV-k gazdasági szerepének azonosítása.

Hungarian
Public visibility permission: 

Tenegen continues on SME 2.0

Tenegen continues on the new SME 2.0 project portal!

 

"Small and Medium Enterprises are acknowledged all over the world as the drivers of economic growth. The "Small Business Act for Europe reflects the Commission's political objective to recognize the role of SMEs in the European economy."

English
Project: 
Public visibility permission: 

Összefoglaló Tenegen projekt eredményeiről

A Tenegen projekt története, eredményei három nyelven - letöltés:

Hungarian
Project: 
Public visibility permission: 

Tenegen history and results

Towards the end of the project is completed a brief summary of the project results in 3 languages you find here - to download:

English
Project: 
Public visibility permission: 

Tóth Zsolt: Kollaboratív és kooperatív tudásépítés a TeNeGEN projektben - Esettanulmány

A TeNeGEN projekt deklarált célja, hogy a netgeneráció gyökeresen megváltozott kommunikációs és tanulási szokásaira választ adva „felhívja a tanárok és iskolák figyelmét a konnektivizmusban, a hálózati tanulásban rejlő pedagógiai lehetőségekre”.
A program keretében megvalósuló, impozáns, kreatív, magyar nyelvű tanártovábbképző kurzus  a külső elemző számára egyértelműen teljesítette a kitűzött célt. A kurzus a projekt oktatási portálján zajló kommunikációs és tanulási folyamatok alapján nemcsak „felhívta a figyelmet” a hálózati tanulásban rejlő lehetőségekre, hanem valódi, izgalmas, az aktív résztvevők számára mindenképpen hasznos, közös tudásépítő közösségé kovácsolta a résztvevőket.
Hungarian
Project: 
Public visibility permission: 

Collaborative and cooperative knowledge co-construction in the TeNeGEN project - Summary

The declared aim of TeNeGEN project was “to draw the teachers’ and the schools’ attention to the pedagogical possibilities hidden in the connectivism and network learning” by replying to the radically changed communication and learning habits of net generation.
The impressive, creative, further education course for teachers in Hungarian language realized within the scope of TeNeGEN programme clearly achieved the aim set. To say the least it seems to be unambiguous for an external analyst.
According to communication and learning process moving on ‘turbulently’ on the educational portal of the project, the course not only drew the attention to the pedagogical possibilities hidden in the connectivism and network learning. The course has created a real, exciting and useful knowledge co-construction community from the participants. It seems to be very useful for the majority of them.
English
Project: 
Public visibility permission: 

Tenegen Curricula

Description

English
Project: 
Public visibility permission: 

Pages

Subscribe to RSS - Public